Buitenlandse werknemers  die de Nederlandse taal moeten leren?

Steeds meer sectoren in Nederland nemen buitenlandse werknemers aan die qua kennis alles in huis hebben. Toch zijn er praktische problemen, omdat ze geen Nederlands spreken. Binnen internationaal opererende bedrijven lijkt Engels de gemeenschappelijke taal te worden. Echter bij veel bedrijven is toch het Nederlands uitgangspunt en de dagelijkse voertaal. Het spreken van de Nederlandse taal is een groot voordeel binnen de werkomgeving, maar ook in ieders persoonlijke omgeving. Het is een voorwaarde om je beter thuis te voelen in Nederland en daardoor beter te functioneren. 

DEF@ctO NL E.E  biedt trainingen op maat!

Afhankelijk van het startniveau van de cursist worden trainingen aangeboden:

 • 0 – A2-niveau (beginner)
 • A2 – B1-niveau (dit is het niveau dat gevraagd wordt om te kunnen inburgeren in Nederland)
 • B1 – B2-niveau (gevorderd)
 • B2 – C1-niveau (universitair)

De cursus bestaat (per niveau) uit 30 digitale lessen.  De cursist werkt aan het verwerven van taalvaardigheden en kennis over gebruiken en gewoontes in Nederland. Spreekvaardigheid wordt daarnaast in kleine groepen (3-6 cursisten) onder begeleiding van een van onze taaldocenten extra getraind.

Per niveau geven wij een richtlijn van 200 uur tijdsinvestering door de cursist om dat niveau te bereiken. Per cursist verschilt het daadwerkelijk aantal uren dat nodig is. De opdrachtgever kan zelf aangeven wat het gewenste tempo is en samen met onze adviseur de mogelijkheden bespreken.

De opdrachtgever geeft de volledige regie over de cursus aan onze taaldocent. Cursisten krijgen online les van onze taalcoach. DEF@ctO nl E.E. rapporteert regelmatig over de voortgang van de cursisten aan de opdrachtgever.

Voordelen

 • Werknemers doen het samen. Dit werkt motiverend waardoor ze niet zo snel zullen opgeven.

 • Werknemers krijgen een band met het bedrijf (de aanbieder) en collega’s.

 • Werknemers leren (taal)vaardigheden die direct inzetbaar zijn in de werksituatie.

 • Lagere kosten omdat in groepen van 3 tot 6 personen wordt gewerkt.

Kosten

 • Offertes worden op maat gemaakt.

 • In een persoonlijk adviesgesprek vertellen wij u graag meer over de verschillende mogelijkheden.

Binnenkort meer informatie over een intense-course op locatie! 

Slagingskans?!

Een taal leren is een individuele aangelegenheid waarbij de cursist zelfstandig veel uren moet oefenen en studeren. Wanneer het bedrijf dit faciliteert en de collega’s op de werkvloer helpen is de kans van slagen groot.

Onze ervaring leert dat alle cursisten enthousiast beginnen, maar ook weer afhaken wanneer ze het helemaal alleen moeten doen. Hulp, begrip, aanmoediging en ondersteuning op de werkvloer geeft een grotere slagingskans. De cursist zal zich daardoor sneller thuis voelen in Nederland en beter functioneren op het werk.

 • Offertes worden op maat gemaakt, afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever.